Evaluatieformulier

Geachte cliënt(e),


Om zo goed mogelijk op de wensen van cliënten te kunnen inspelen, vinden wij het belangrijk om te weten wat u
van ons kantoor vindt. Wij zouden u willen verzoeken de volgende vragen te beantwoorden.
U kunt bij elke vraag door middel van aankruisen uw waardering geven, variërend van zeer tevreden tot zeer
ontevreden. Indien u over een bepaald onderwerp geen oordeel heeft, dan kunt u de vraag overslaan. Bij de open
vragen kunt u uw eventuele suggesties voor verbetering invullen.

Wat is uw oordeel over: