Letselschade

Advocatenkantoor Hamers is gespecialiseerd in het verhalen van schade, als gevolg van opgelopen letsel ontstaan door:

Indien u meent dat een derde verantwoordelijk is voor het door u opgelopen letsel kunt u contact met ons kantoor opnemen. 

Kosten

Ons kantoor zal namens u de wederpartij aansprakelijk stellen. Als de wederpartij de aansprakelijkheid erkent, dan wordt de rechtsbijstand betaald door de wederpartij. U bent dan geen kosten verschuldigd. Mocht de wederpartij de aansprakelijkheid afwijzen, dan is er een mogelijkheid om gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen. U betaalt dan een eigen bijdrage.

Procedure

In de meeste gevallen worden letselschadezaken opgelost in der minne. Dat betekent dat de zaak niet bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt. Advocatenkantoor Hamers zal niet schromen om de wederpartij te dagvaarden als een oplossing in der minne er niet inzit.  Voordat een procedure aanhangig wordt gemaakt, zal ons kantoor eerst met u de kosten en risico’s bespreken. 


Neem vrijblijvend contact met ons op om u te laten adviseren door ons kantoor. U kunt ons bereiken op ons telefoonnummer. Of laat uw gegevens achter op de contactpagina.