Mr. A.R. (Angélica) Hamers

E-mail:
angelica.hamers@advocatenkantoorhamers.nl
Telefoon:
010 – 420 03 93

Specialisaties:

  • Letselschaderecht
  • Slachtofferrecht
  • Personen- en familierecht

Mr. A.R. Hamers (Angélica) heeft haar studie in 2019 afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Zij heeft haar master in Strafrecht behaald. Mr. Angélica Hamers draait sinds haar studie al mee bij advocatenkantoor Hamers. Zij heeft eerst een aantal jaren ervaring opgedaan voordat zij de stap naar de advocatuur heeft gemaakt.

In begin 2022 is mr. Angélica Hamers beëdigd bij de rechtbank Rotterdam.

 

Binnen het kantoor houdt mr. Angélica Hamers zich voornamelijk bezig met slachtofferzaken. Het slachtofferrecht heeft een speciale plek in haar hart veroverd. Het is een rechtsgebied waarbij haar kernkwaliteiten als het bieden van een luisterend oor en doorzettingsvermogen ten goede komen. Ondanks het slachtofferrecht de laatste jaren juridisch positieve stappen heeft gemaakt, zijn er voldoende ontwikkelpunten die aandacht behoeven.

Mr. Angélica Hamers zal zich daar voor blijven inzetten. Door haar  affiniteit met het slachtofferrecht staat zij geen verdachte(n) bij in strafzaken.

 

Bovenstaande kernkwaliteiten samen met de eigenschappen als empathisch en gedreven, komen haar ook goed van pas binnen het personen- en familierecht.

 

Mr. Angélica Hamers staat bekend om haar toegankelijkheid. Het is belangrijk dat de cliënt zich prettig voelt en te alle tijden zichzelf kan zijn. De wensen en de behoeften van de cliënt staan voorop, maar eerlijkheid wordt niet uit het oog verloren. Mr. Angélica Hamers is transparant en biedt maatwerk. Zij zal het verhaal niet mooier maken dan het in werkelijkheid is. Dat neemt niet weg dat mr. Angélica Hamers zich voor u als cliënt volledig zal inzetten.

Mr. Angélica Hamers zal samen met u de strijd aan gaan (of de strijdbijl juist begraven) om voor u het beste resultaat te kunnen bereiken. Vooral samen en (ook af en toe met een beetje humor).

 

Voor de cliënten die het interessant vinden. In haar privétijd houdt mr. Angélica Hamers zich vooral bezig met voetballen, tennissen en hardlopen. Sporten en ook schilderen zijn haar passies naast haar werk.

 

Mr. A.R. (Angélica) Hamers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd:

• Slachtofferrecht

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse
orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.