Slachtofferrecht

Als u slachtoffer bent van een zedenmisdrijf of een geweldsmisdrijf, of u bent een nabestaande van een slachtoffer die als gevolg van een misdrijf om het leven is gekomen dan kunt u bij ons terecht. 

Als bovenstaande van toepassing is, dan heeft u in beginsel recht op een kosteloze slachtofferadvocaat. Wel moet deze advocaat dan gespecialiseerd zijn in dit rechtsgebied. Ons kantoor is gespecialiseerd in dit rechtsgebied.

Tevens heeft ons kantoor al vele zaken behandeld die het landelijke nieuws hebben gehaald. U kunt er hier meer over lezen.

Het kan zijn dat uzelf met ons kantoor contact opneemt, maar het kan ook zijn dat u door Slachtofferhulp Nederland naar ons kantoor wordt doorverwezen.

Wij zullen u tijdens het strafrechtelijke- en/of civielrechtelijke traject begeleiden. Eén van onze taken is het vorderen van een schadevergoeding bij de wederpartij. Er zijn dan drie mogelijkheden die wij met u doornemen. 

  1. Ten eerste voegen wij ons bij de officier van justitie. Wanneer de officier van justitie overgaat tot het vervolgen van de verdachte dan gaan wij voor u via deze strafrechtelijke weg schadevergoeding vorderen bij de verdachte.
  2. Ten tweede kunt u zelf een claim indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Deze instantie bekijkt of u in aanmerking komt voor schadevergoeding. U dient zelf de aanvraag te doen, maar u kunt ons wel benaderen voor vragen of hulp bij het invullen van de aanvraag.
  3. De derde mogelijkheid is de wederpartij civielrechtelijk aanspreken. Middels de burgerrechter proberen wij voor u dat de wederpartij u een schadevergoeding moet betalen. Deze derde mogelijkheid wordt niet veel gedaan, want als de wederpartij geen inkomen en/of vermogen heeft, dan kunt u nagenoeg niets verhalen bij de wederpartij. Denk aan de kale kip.

U dient er rekening mee te houden dat de drie mogelijkheden elkaar aanvullen, maar u kunt niet twee keer uw schade vergoed krijgen.


Bent u slachtoffer of een nabestaande, neem dan direct met ons contact op. Wij gaan voor u proberen uw materiële- en immateriële schade op de wederpartij te verhalen. Als advies geven wij u alvast mee, maak een logboek aan en bewaar zoveel mogelijk bewijsmateriaal. U kunt hierbij denken aan bonnen, afschriften en foto’s van bijvoorbeeld uw letsel of beschadigingen.