Tarieven

Advocatenkantoor Hamers meent dat iedereen recht heeft op rechtsbijstand. Het tarief is derhalve afhankelijk van uw situatie. Ons kantoor kan u bij staan op basis van gefinancierde rechtsbijstand, tegen een schappelijk uurtarief of in geval van letselschade doordat de aansprakelijk partij (na erkenning) het uurtarief (gedeeltelijk) vergoed.

1) Gefinancierde rechtsbijstand:

Indien uw inkomen en vermogen ontoereikend is, kunt u in aanmerking komen voor een zogenoemde toevoeging. Op de website van de Raad van Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u een inschatting maken of u in aanmerking komt.

Wanneer u in aanmerking komt, zal de Raad u een eigen bijdrage opleggen. In sommige gevallen (bijvoorbeeld als u of uw naaste slachtoffer is geworden of u bent nabestaande) zal er geen eigen bijdrage worden opgelegd.

Via het Juridisch Loket kunt u een korting krijgen op de eigen bijdrage. Hiervoor dient u contact op te nemen met het Juridisch Loket (0900-8020). Het is in sommige gemeenten mogelijk om de eigen bijdrage vergoed te krijgen middels bijzondere bijstand.

2) Uurtarief:

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, dan zal er een schappelijk uurtarief worden afgesproken. Het uurloon is afhankelijk van het rechtsgebied en uw persoonlijke situatie. Om duidelijkheid te krijgen welk uurloon door ons kantoor wordt gehanteerd, dient u contact op te nemen met ons kantoor.

3) Vergoeding door de aansprakelijke partij

Indien u schade (letsel en/of materiele kosten) heeft opgelopen als gevolg van een misdrijf, verkeers- of arbeidsongeval, dan kan het zijn dat de aansprakelijke partij de advocaatkosten vergoed.

Overige kosten

Verder dient u rekening te houden met andere kosten, zoals het griffierecht, opvragen van uittreksels en deurwaarderskosten. U dient met uw gemeente contact op te nemen welke kosten voor vergoeding, middels bijzondere bijstand, in aanmerking komen.

Voor een uitgebreidere uitleg welk tarief voor u geldt, kunt u contact met ons opnemen.